Կիրակնօրեայ Վարժարան

Կիրակի 10:30 – 12:00

Ցգեցէք որ մանուկները ինծի գան, արգելք մի՝ ըլլաք անոնց, որովհետեւ այդպիսիներուն էԱստուծոյ արքայութիւնը: Լաւ գիտցէք, ով որ Աստուծոյ արքայութիւնը չ՛ընդունիր փոքրիկ մանուկի մը պէս, հոն պիտի չմտնէ: (Մր 10. 13-16)

1929-ին Համաշխարհային Կիրակնօրեայ Դպրոցներու Ամերիկեան ընկերութիւնը խորհրդաժողով

մը կազմակերպած է Լիբանանի մէջ: Այս խորհրդաժողովին հրաւիրուած էր նաեւ Հայ Եկեղեցին: Սահակ Բ. Խապայեան Ծերունազարդ Կաթողիկոսը Բաբգէն Ա. Կիւլէսէրեան Աթոռակից Կաթողոկոսը նշանակած էր ներկայացնելու Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը:

Սոյն խորհրդաժողովին որոշում առնուած է Կիրակնօրեայ Վարժարաններ հիմնել, Հայ Եկեղեցւոյ

առաջնորդութեամբ: Որպէս տնօրէն ընտրուած է Պրն. Լեւոն Զէնեան, որ անմիջապէս սկսած է

Կիրակնօրեայ Վարժարաններու համար ուսուցիչներ պատրաստել եւ ծրագիրներ մշակել: 1930

Յունիսին, Սահակ Բ. Կաթողոկոս, կոնդակներու եւ նամակներու միջոցաւ շեշտած ու բացատրած է Կիրակնօրեայ վարժարաններու կարեւորութիւնը Հայ եկեղեցւոյ ծառայական դաշտին մէջ: Նոյն

տարուան ընթացքին Կիրակնօրեայ վարժարանները սկսած են գործել Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան հովանիին տակ:

Ս. Գէորգ Եկեղեցւոյ Կիրակնօրեայ վարժարանը հիմնուած է 10 Հոկտեմբեր 1999-ին, Թարգմանչաց տօնին առթիւ:

registration for sunday school

 • Լաւալի Ս. Գէորգ Հայց. Առաքելական Եկեղեցւոյ Կիրակնօրեայ վարժարան

 • ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԿԷՏ՝ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 10, 2022

  5-14 Տարեկան
 • ԱՇԱԿԵՐՏԻ ՏԵՂԵԿՈՒԹԻՒՆ

 • DD slash MM slash YYYY
 • DD slash MM slash YYYY
 • ԾՆՈՂՔ - PARENTS/GUARDIAN

 • ՏԱԳՆԱՊԻ ՊԱՐԱԳԱՅԻ ԿԱՊ - EMERGENCY CONTACT

  Եթէ որեւէ անուն չունիք գրել N/A տուբիկներուն մէջ
 • Երկրորդ Կապ - Second Contact

  Եթէ Յարկ է - Optional
 • DD dash MM dash YYYY
 • Արձանագրութեան սակ / Registration Fee 35$