ԲԱՐԻ ԵԿԱԾ ԷՔ ՄԵՐ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԿԱՅՔԷՋԸ

Ուղիղ Սփռում

Արեւագալի Ժամերգութիւններուն ու Ս. Պատարագի Խորհուրդներուն կրնաք միանալ հետեւելով մեր ուղիղ առցանց սփռումներով

Արեւագալի Ժամերգութիւն

Ամէն Չորեքշաբթի | Առաւօտեան ժամը 10:00-ին

Արժ. Տէր Յակոբ Քհնյ. Գեադայեան
Հոգեւոր Հովիւ Ս. Գէորգ Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ

Ձեր բոլոր հոգեւոր եւ խորհրդակատարութեանց կարիքներուն համար հաճեցէք դիմել եկեղեցւոյս հոգեւոր հովիւ՝ Արժ. Տէր Յակոբ Քհնյ. Գեադայեանին

Կապ Տէր Հօր Յետ

Latest Posts

Խորհրդանիշն ու Ճշմարիտը 3

June 14th, 2024|0 Comments

Խորհրդանիշն ու Ճշմարիտը 3 «Պիտի շարունակենք տալ բացատրութիւններ խորհրդանշական այն բաներուն, որոնք կը կատարուէին Օրէնքին տակ»   Առաջին՝ Կրակի սիւնն ու ամպի սիւնը: Այնպէս` ինչպէս կրակէ եւ ամպէ սիւները Իսրայէլի որդիներուն առջեւէն ընթանալով զիրենք կը

Խորհրդանիշն ու Ճշմարիտը 2

June 7th, 2024|0 Comments

Խորհրդանիշն ու Ճշմարիտը 2 «Պիտի շարունակենք տալ բացատրութիւններ խորհրդանշական այն բաներուն, որոնք կը կատարուէին Օրէնքին տակ»   Առաջին՝ Լեղի խոտերն ու գօտեպնդուած մէջքերը: Գառնուկին արեան սրսկումէն ետք, Տէրը կե հրամայէ զայն ուտել բաղարջով եւ լեղի

Խորհրդանիշն ու Ճշմարիտը

May 24th, 2024|0 Comments

Խորհրդանիշն ու Ճշմարիտը   «Պիտի տանք բացատրութիւններ խորհրդանշական այն բաներուն, որոնք կը կատարուէին Օրէնքին տակ»:     Առաջին՝ Մովսէս մարգարէին երեսին փայլքը:    Փառքը, որ Մովսէս մարգարէի երեսին վրայ յայտնուեցաւ, խորհրդանիշն էր գալիք ճշմարիտ փառքին, որուն իսրայէլացիները չկրցան

Հրաշագործը

May 18th, 2024|0 Comments

«Հրաշագործը» «Աստուած է իր սուրբերուն միջոցաւ հրաշքներ գործողը»:          Ո՞վ էր ան, որ երկինքի դռները գոցեց եւ հրամայեց, որ անձրեւ չիջնէ, Եղիա՞ն, թէ՝ Աստուած, որ անոր մէջ կը բնակի: Մենք կը հաւատանք, թէ ան, որ

Աստուծոյ նկատմամբ կատարեալ հաւատք

May 10th, 2024|0 Comments

«Աստուծոյ նկատմամբ կատարեալ հաւատք» Երբ Քրիստոս ուզեց իր աշակերտները հաւատքով թրծել, Ղուկասու աւետարանին մէջ կը կարդանք, թէ ան ըսաւ.- «Ով որ փոքր ծառայութեան մէջ հաւատարիմ է՝ մեծին մէջ ալ հաւատարիմ է, իսկ ով որ փոքր

Ճշմարիտ Քրիստոնեաները

May 4th, 2024|0 Comments

Ճշմարիտ Քրիստոնեաները «Այս երեւոյթը բացառիկ ճշգրտութիւն եւ մեծ ճանաչողութիւն կ'ընթադրէ, զանազանելու համար, թէ որո՞նք են իսկական ու ճշմարիտ Քրիստոնեաները»: Շատեր, որոնք արդար եւ քրիստոնեայ կը թուին ըլլալ, անհրաժեշտ է, որ հոգեւոր փորձառութիւն եւ գիտութիւն ձեռք