ԿԱՊ

Գրասենեակը գաղութիս տրամադրութեան տակ է Երկուշաբթիէն Ուրբաթ, Առաւօտեան ժամը 8:00-էն կ. ետք ժամը 4:00: Կիրակի օրերուն եւս գրասենեակը բաց է: