Դասաւորելու կամ տեղեկութիւններու համար կրնաք կապուիլ եկեղեցւոյ գրասենեակ հեռաձայնեով՝ 450-688-6795 թիւին եւ ընտրել  # 101

Խորհրդակատարումներ

 • Ս. Պսակ
 • Մկրտութիւն
 • Նշանախօսութիւն
 • Յուղարկաւորութիւն

Հսկեցէ՛ք ձեր անձերուն եւ ձեր ամբողջ հօտին, որուն տեսուչ կարգեց ձեզ Սուրբ Հոգին։ Հովուեցէ՛ք Տիրոջ եկեղեցին, որ ան իր արիւնով գնեց։ Առաք 20:28

Ծառայութիւններ

 • Ս. Մկրտութեան Նախապատրաստութիւն
 • Գերեզմանօրհնէք
 • Counseling – Խորհրդակցութիւն
 • Հոգեհանգիստ
 • Տնօրհնէք
 • Հովիւի Այցելութիւն
 • Աղօթք Հիւանդաց
 • Նախամուսնութեան Խորհրդատուութիւն
 • Առանձնակի Տեսակցութիւն
 • Հիւանդաց Այցլեութիւն