Sourp Kevork Choir

ԴՊՐԱՑ ԴԱՍ

Դպրաց Դաս փորձեր ամէն Երկուշաբթի օր երեկոյեան ժամը 8:00-ին։

Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցին հարուստ է արարո-ղական կեանքով: Տօնական օրերու շարականներու երգեցողութիւնն ու ընթերցումները, ինչպէս նաեւ ու մանաւանդ՝ Ս. Պատարագի ընթացքին Ս. Սեղանի սպասարկութիւնը, ցոյց կու տան թէ ինչպիսի պարտակա-նութիւններ ունին սարկաւագները, ուրարակիրներն ու դպիրները:

Ս. Գէորգ Եկեղեցւոյ «Շողակաթ» Դպրաց Դասի անդամ/ուհիները օրինակելի ծառայութեամբ, այն անձերն են, որոնք ամէն Կիրակի, անսակարկօրէն եկեղեցի եկան ու համեստօրէն կատարեցին իրենց պարտականութիւնները: Դպրաց Դասի թուական աճն ու որակաւորման ձգտումները, անոնց հոգեւոր պարտականութեանց կողքին, եկան աւելցնել նաեւ վարչական եւ կրթական պարտաւորութիւններ, կարգապահական եւ շարականագիտութեան աշխատանքներ, ինչպէս նաեւ Ս. Պսակի արարողութեանց կամաւոր մասնակցութիւն:

Եկեղեցւոյս Դպրաց Դասի անդամ/ուհիները աստուածահաճոյ պարտականութիւն կատարելու բարի տրամադրութիւններով եւ սիրայօժար կերպով անցնող տասը տարիներուն ընթացքին, կարելիութեան սահմաններուն մէջ, ըրին այն ինչ որ կարելի էր կատարել տուալ պայմաններուն մէջ, միշտ հաւատալով, որ իրենց երգեցողութեամբ կը համեմուի եկեղեցւոյ ծիսական-արարողական կեանքը:

Չորեքշաբթի եւ Ուրբաթ օրերու աղօթքի պահերը՝ մեր երէցներուն ու միջին տարիքի հաւատացեալներուն մօտ փնտրուած երեւոյթներ են: Չորեքշաբթի օրերու առաւօտեան ժամերը տրամադրուած են աղօթքի, որուն կը հետեւին երկշաբաթական եւ ամսական դրութեամբ հաստատուած սիրոյ ճաշերն ու քաղաքիս մէջ գտնուող եկեղեցիներու այցելութիւնները: Իսկ Ուրբաթ երեկոյները տրամադրուած են ժամերգութեանց եւ Աստուածաշունչի սերտողութեանց, որոնց ազդեցութիւնը հոգեկրթիչ իր նկարագով մեծապէս գնահատուած է մասնակիցներու վկայութեամբ: