Committees

Յանձնախումբերու աշխատանքային ուրուագիծ

Ս. Գէորգ Եկեղեցին ամէնօրեայ իր հեւքով կու գայ գունազարդել Հայ Կեդրոն-Եկեղեցի համալիրի խնամակալութեան եւ պատկան մարմիններու համագործակցութեամբ սկսուած Լաւալահայ գաղութի կեանքը: Այդ ուղղութեամբ Ս. Գէորգ Եկեղեցւոյ քրիստոնէական հաւատքի արծարծման ու տարածման աշխատանքները թափ առին՝ Կիրակնօրեայ Վարժարանի տնօրէնութեան եւ ուսուցչական կազմի պատասխանատուութեամբ եւ եկեղեցւոյ Դպրաց Դասի օժանդակութեամբ: Անոնք շարունակուեցան ամսական հերթականութեամբ եւ ժամանակի ընթացքին դարձան շաբաթական հաւաքներ եւ սերտողութիւններ: Սկսուած այս սերտողութեանց պահերու կազմակերպչական աշխատանքները ծնունդ տուին Քրիստոնէական Դաստիարակութեան եւ Քրիստոնէական Երիտասարդութիւն զոյգ յանձնախումբերու ստեղծումին: Անոնք առաջնորդուած քրիստոնէական հաւատքի ջահը վառ պահելու գիտակցութենէն եւ պատասխանատուութենէն, հաստատեցին «Աղօթքի Օր»եր, «Աստուածաշունչի սերտողութեան պահեր» եւ «բարոյախօսական երեկոներ», որոնք իրենց շուրջ հաւաքեցին տարեցներ, միջին սերունդն ու երիտասարդ/ուհիները: Փառք կու տանք Աստուծոյ որ Ս. Գէորգ Եկեղեցւոյ շուրջ ամէն օր եւ աւելի կը նկատուի ներկայութիւնը ընդհանրապէս երէցներու եւ յատկապէս միջին ու նոր սերունդի զաւակներուն: Եկեղեցւոյ հոգեւոր, արարողական, կազմակերպչական ու ընկերային առաքելութեան աշխատանքները ինչպէս ծանօթ է բոլորիդ կը մատակարարուին Հոգեւոր Հովիւին ու Հոգաբարձութեան շուրջ համախմբուած զանազան կազմերու համերաշխ գործակցութեամբ:

Կ’արժէ այստեղ ակնարկներով անդրադառնալ անոնց գործունէութեան: