About Us

Լաւալի Ս. Գէորգ Հայց. Առաքելական Եկեղեցի

————————————————————

Լաւալի հայութեան աճը եւ անոր ազգային հաւաքականութեան եւ հոգեկան կարիքներու գոհացումտալու նպատակով՝ հայ Եկեղեցի ունենալու անհրաժեշտութիւնը, դարձած էին անյետաձգելի հրամայականներ: Առ այդ, լաւալաբնակ ժողովուրդի փափաքին ընդառաջելով օրուան պատկան մարմիններ 1993-ի գարնան, դիմեցին Միացեալ Նահանգներու Արեւելեան եւ Գանատայի Թեմի Առաջնորդ Սրբազան Հօր՝ Գերշ. Տ. Մեսրոպ Սրբ. Արք. Աշճեանին, որ Ազգային Վարչութեան որոշումով Լաւալի շրջանը ընդունուի իբր անջատ ծխական շրջան: Առաջնորդ Սրբազան Հայրն ու Ազգային Վարչութիւնը դրական կերպով ընդառաջեցին խնդրանքին: Առաջին հերթին նշանակուեցաւ հնգանդամ հոգաբարձական կազմ մը, որու վստահուեցաւ կազմակերպել Լաւալի ծխական շրջանը՝ անդամներու արձանագրութեամբ, եկեղեցիի մը ապահովմամբ եւ Ս. Պատարագի մատուցման տուալներու յառաջացմամբ: Կարճ ժամանակուան մը մէջ հոգաբարձութիւնը կազմակերպեց Առաջնորդ Սրբազան Հօր անդրանիկ այցելութիւնը, 2 Յունուար 1994-ին, Եպիսկոպոսական Ս. Պատարագի մատուցմամբ Notre Dame de Fatima փորթուակալ համայնքի եկեղեցւոյ մէջ:

Առաջնորդ Սրբազան Հայրը իր 7 Յունուար 1994 թուակիր գրութեամբ պաշտօնապէս կը հաստատէր Լաւալի Ս. Գէորգ Հայց. Առաքելական Եկեղեցւոյ հիմնադրութիւնը: Կը կազմակերպուի շրջանի հիմնադիր առաջին ընդհանուր ժողովը, ուր կ՛ընտրուի ինը հոգինոց անդրանիկ Հոգաբարձութիւն:

Ընդառաջելով Հոգաբարձութեան խնդրանքին, Ազգային Առաջնորդարանի տնօրինութեամբ, Լաւալը կ՛օժտուի առաջին մնայուն Հոգեւոր Հովիւով, յանձին՝ Արժ. Տ. Հրանդ Քհնյ. Երէցեանի: Հետեւողական աշխատանքներով կը կազմուին ՝՝Շողակաթ՝՝ Դպրաց Դասը եւ զանազան յանձնախումբեր:

1997-ի վերջերը, Արժ. Տ. Հրանդ Քհնյ. Երէցեան կը հրաւիրուի ծառայել Միացեալ Նահանգներու Արեւմտեան Թեմին մէջ, որուն իբրեւ հետեւանք՝ կիրակնօրեայ Ս. Պատարագները կը մատուցուին այցելու հոգեւորկաններու կողմէ, իսկ խորհուրդները՝ Արժ. Տ. Արմէն Աւ. Քհնյ.Իշխանեանի կողմէ Ս. Յակոբ Մայր Եկեղեցւոյ մէջ:

1998-ին գաղութի հոգեւոր հովիւի պաշտօնը կը վստահուի Արժ. Տ. Հրայր Քհնյ. Նիկոլեանին,որ հոգաբարձութեան հետ միասին, ժրաջան ու հետեւողական աշխատանքներով կ՛առաջնորդեն աշխատանքը: Նոյն այս տարեթիւը Լաւալի պատմութեան մէջ կը յիշուի որպէս անկիւնադարձային թուական, որովհետեւ առիթը կը ստեղծուի ներկայ շէնքի գնման: Պատկան մարմիններու,

Հոգաբարձութեան եւ մանաւանդ ժողովրդային մեծ խաւի բարոյական եւ նիւթական մասնակցութեամբ, նոր շէնքը կը դառնայ սեփականութիւն: Շուտով առաջին յարկի վրայ գտնուող փոքրիկ աղօթատեղին կ՛օժտուի հայկական խորանով, սրբանկարներով ու ջահերով:

1999-ի Սեպտեմբերին, հիմը կը դրուի Կիրակնօրեայ Դպրոցին:

2014-ի սկիզբը, Արժ. Տ. Հրայր Աւ. Քհնյ. Նիկոլեան հանգստեան կը կոչուի: Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ

Ա. Վեհափառ Հայրապետը ընդառաջելով Թեմիս խնդրանքին, կը տնօրինէ որ Հոգշ. Տ. Վարդան Աբղ. Թաշճեան, որոշ ժամանակով ստանձնէ եկեղեցւոյս հովուութիւնը: Հայր Սուրբը իր պաշտօնը կը ստանձնէ Փատրուար 2014-ին: Նոյն տարուայ Յուլիսին, դարձեալ Վեհափառ Հայրապետի տնօրինումով, Արժ. Տ. Գաբրիէլ Քհնյ. Գամայեան կը ստանձնէ եկեղեցւոյս մնայուն Հոգեւոր Հովիւի պաշտօնը:

Հայ եկեղեցին սփիւռքի տարածքին, կը հանդիսանայ մեր ազգային գոյութեան կարեւորագոյն կռուաններէն մին՝ որ հաւատք ու ինքնավստահութիւն կը ներշնչէ հայ ժողովուրդին: Աւելի քան երբեք, եկեղեցւոյ ֆիզիքական շէնքի գոյութիւնը անհրաժեշտ պահանջք էր մեր ժողովուրդի ու հաւատացեալներու կեանքին համար: Ներկայ կեդրոնի հողաշերտին վրայ, այսօր ընթացքի մէջ է գմբէթաւոր հայկական եկեղեցին իր զանգակատունով կարուցելու աշխատանքը: Նոյեմբեր 2013- ին կատարուած է հողօրհնէքի արարողութիւնը: Կազմուած են շինարարութեան եւ դրամահաւաքի յանձնախումբեր: Ազգային Առաջնորդարանը, գաղութի պատկան մարմինները եւ

Հոգաբարձութիւնը աշխտանքի մէջ են իրագործելու եկեղեցաշինութեան կենսական այս ծրագիրը: Քրիստոնէական աննահանջ հաւատքով խարսխուած, հայկական ոգիով ու յանձնառու նուիրումով պիտի շարունակենք մեզի վստահուած սրբազան այս առաքելութիւնը: