Christian Youth

ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹԻՒՆ

Քրիստոնէական Երիտասարդութեան Յանձնախումբը իր մէջ կը համախմբէ երկտասնեակ մը երիտասարդ/ուհիներ: Այսօր, անհերքելի իրողութիւն է, որ ներկայ կեանքին մէջ բազմաթիւ ու բազմերես են «երեւելի եւ աներեւոյթ» թշնամիները, որոնք կու գան իրենց «մոլորեցուցիչ որոմները» ցանել հայեցի կրթութեամբ հասակ առնող մեր զաւակներուն շուրջ:

Քրիստոնէական Երիտասարդութեան այս Յանձնախումբը նախանձախնդիր ըլլալով հայրենաւանդ մեր հաւատքին, իւրաքանչիւր Չորեքշաբթի երեկոյեան, Հոգեւոր Հովիւի հսկողութեամբ, ի մի կը ժողուէ իր տարեկիցները (18-35) եւ զեկոյցներով ու հարց-պատասխաններով կ’արծարծէ նիւթեր՝ որոնք ներկայ սերունդին ամէնօրեայ կեանքի հետ կապուած հիմնական հարցեր են: