Christian Education Committee

  • Home
  • Christian Education Committee

ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹԵԱՆ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ

Քրիստոնէական ճշմարտութեանց արծարծումն ու գաղութիս հաւատացեալներուն կրօնական դաստիարակութիւնը հետապնդող այս յանձնախումբը, իր գործունէութեամբ, կը ջանայ եկեղեցւոյս հաւատացեալներուն մօտ ստեղծել հոգեւոր ու բարոյակիրթ մթնոլորտ:

Վերոյիշեալ յանձնախումբերուն մասին կատարուած արձանա-գրութիւնները դոյզն  տեղեկութիւններ են միայն անոնց կողմէ կատարուած հսկայական աշխատանքներուն, առանց որոնց, անհնար պիտի ըլլար Ս. Գէորգ Եկեղեցին հասցնել իր բարգաւաճող ներկայ իրավիճակին: Վարձքը կատար բոլորին: