Sunday School

ԿԻՐԱԿՆՕՐԵԱՅ ՎԱՐԺԱՐԱՆ

Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ դաստիարակչական բաժնի ամուր կռուաններէն կը հանդիսանայ Կիրակնօրեայ Վարժարանը, որ գիտակցելով մարդկային արժեջափերու աստիճանական անկման տխուր իրականութեան, անխոնջ կերպով, ամէն Կիրակի հետամուտ եղաւ, իրեն վստահուած եւ մեր ապագան կազմող այսօրուած մանուկը պահել անաղարտ ու զայն աճեցնել քրիստոսաւանդ սուրբ պատուիրաններով:

Կիրակնօրեայ Վարժարանի աշակերտութիւնը յաճախակի կերպով ներկայ եղաւ մատուցւած Ս. Պատարագներուն, ինչպէս նաեւ իր մասնակցութիւնը բերաւ քէրմէսի եւ եկեղեցւոյ անուանակոչութեան աշխատանքներուն: Կիրակնօրեայ Վարժարանը ուսումնական անցնող տարեշրջանին արդէն իսկ տօնախմբեց իր հիմնադրութեան 5-ամեակը: Ուրախութեամբ կ’արժէ արձանագրել այստեղ, որ շրջանաւարտ աշակերտ/ուհիներէն շատեր արդէն իսկ կ’օժանդակեն Ուսուցչական կազմին: