Ladies Guild

ՏԻԿՆԱՑ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ

Տիկնաց Յանձնախումբը Հոգաբարձութեան կողքին կանգնած այն կռուանն է, որուն կը յենի եկեղեցւոյս Հոգաբարձութիւնը իր բոլոր տեսակի միջոցառումներու ընթացքին, ինչպիսին են Քէրմէսը, Ս. Գէորգի տօնակատարութիւնը, զոյգ խթումները, միջինքը եւ այլ տեսակի ընդունելութեանց հիւրասիրութիւնները: 

Տիկնաց այս յանձնախումբը, իր այս պարտականութեանց առընթեռ, եկեղեցւոյ ընկերային կեանքի լաւագոյնս մատակարարման համար, անցնող տասնեակ մը տարիներու ընթացքին գիտակից յանձնառութեամբ ստանձնեց Ս. Սեղանի ծաղկազարդումները եւ նաեւ կազմակերպեց կիրակնօրեայ Ս. Պատարագներու աւարտին սովորութիւն դարձած սուրճի եւ անուշեղէնի հիւրասիրութիւնը:

Տիկնաց Յանձնախումբի երախտարժան աշխատանքներէն կարելի է արձանագրել այստեղ՝ երէցները մեծարելու յատուկ ձեռնարկը՝ «Այսօրուան գործը վաղուան մի ձգեր» նշանաբանով, որ շնորհակալութեան եւ գնահատանքի լաւագոյն առիթն է ուղղուած անոնց որոնք իր ատենին, առոյգ ու խանդավառ կերպով կատարեցին այն ինչ որ այսօր մենք կը կատարենք կարելիութեան սահմաններուն մէջ: Տիկնաց Յանձնախումբը ունի նաեւ Եկեղեցւոյ Մաքրութեան եւ Եկեղեցւոյ Սպասներու զոյգ ենթայանձնախումբերը, որոնք ամսական եւ երկշաբաթական կանոնաւորութեամբ կը զբաղին եկեղեցւոյս մաքրութեամբ, սպասներու դասաւորմամբ, ինչպէս նաեւ նոր զգեստներու պատրաստութեամբ եւ հիներու նորոգութեամբ: