Հաղորդագրութիւն

 

Նորակարուցուելիք Ս. Գէորգ Հայց. Առաքելական Եկեղեցւոյ հանգանակութիւնը կը շարունակուի։ Անվարանօրէն կուգանք յայտարարելու, թէ մեր ժողովուրդը ամէն ձեւով իր նիւթաբարոյական մասնակցութիւնը կը բերէ՝ իրականացնելու համար շինարարական այս խիստ կարեւոր աշխատանքը:

Ս. Գէորգ Հայց. Առաքելական Եկեղեցւոյ Շինարարական Յանձնախումբը կարեւոր քայլեր կ՛առնէ շինարարական գործերու առնչութեամբ։ Արդէն իսկ ճարտարապետական ծրագիրներու մշակման (Architectural Design) գործերը ամբողջացած են, եւ մօտօրէն պիտի սկսին բոլոր միւս ճարտարագիտական նախագծման (Engineering Designs) աշխատանքները։ Երբ ճարտագիտական նախագծման աշխատանքները ամբողջանան, պիտի դիմուի Լաւալի քաղաքապետութեան՝ ստանալու համար վերջնական վաւերացումը։

Շինարարական գործերը պիտի սկսին, որ նախատեսուած է 2016-ի գարնան։ Անշուշտ, ինչպէս նախապէս յայտարարուած էր, շինարարական գործը պիտի չսկսի եթէ եկեղեցաշինութեան ընդհանուր ծախսերուն 60%-ը հանգանակուած չըլլայ։

Եկեղեցաշինութեան նուիրատուները կու գան գաղութիս զանազան շրջաններէ, որ կը մարմնաւորեն հայու շինարար ոգին ու հաւատքը: Տեղին է յիշել հաւատացեալ մամիկի մը օրինակը, որ ամսական իր իւրայարմար կարողութեամբ մասնակից կը դառնայ այս սրբազան գործին:

Յանձնախումբս զանազան միջոցարումներ ի գործ կը դնէ աշխուժացնելու համար դրամահաւաքի արշաւանքը։ Այս գծով, Յանձնախումբս "In-Trust"-ի դրութիւնը որդեգրած է, որպէսզի նուիրատուները վստահ ըլլան թէ իրեց կատարած նուիրատուութիւնները պիտի օգտագործուին մի միայն նորակառուցելի եկեղեցւոյ շինարարութեան համար: Ուրիշ ա՛յլ միջոցառումներ ալ նկատի առնուած են։ Յաւելեալ մանրամասնութիւններու համար հաճեցէք կապ պահել Շինարարական Յանձնախումբին հետ։

            Յանձնախումբիս ժողովները տեղի կ’ունենան ամէն Երկուշաբթի երեկոյեան ժամը 8:00-ին: Մեր ժողովի դռները մի՛շտ բաց են բոլորին համար: Մի վարանիք ձեր բոլոր մտահոգութիւնները բաժնելու մեզի հետ: Կարելի է առանց ժամադրութեան ներկայանալ մեր ժողովներուն կամ նախօրօք հեռաձայնել Ս. Գէորգ Հայց. Առաքելական Եկեղեցւոյ դիւանատուն՝ 450-688-6795:

Ս. Գէորգ Հայց. Առաքելական Եկեղեցւոյ Շինարարական Յանձնախումբ

Ս. Գէորգ Հայց. Առաքելական Եկեղեցաշինութեան

Նուիրատուներու Ցանկ - Թիւ 3

Ստորեւ կը գտնեք Ս. Գէորգ Հայց. Առաքելական Եկեղեցաշինութեան նուիրատուներուն Թիւ 3 ցանկը.-

Տիկ. Անուշ

Աբէքեան

60.00

ՏիարԿարօ

Աբիկեան

110.00

ՏէրեւՏիկ. ՊետրոսեւՄարի-Ռոզ

Ալահայտոեան

500.00

ՏիարՎաչէ

Ախիքեան

100.00

ՏէրեւՏիկ. ԼեւոնեւՍիրան

Աղազարեան

3,000.00

ՏէրեւՏիկ. Յարութիւն

Անթապի

1,100.00

ՏէրեւՏիկ. ՀամբարձումեւՍեդա

Անթունեան

1,000.00

ՏիկԱնի

Իպրահամեան

100.00

ՏիարՅակոբ

Աշքարեան

100.00

Օրդ. Անի

Ապոյեան

1,020.00

Օրդ. Սօսի

Ապոյեան

2,000.00

ՏիարՎարուժան

Արդինեան

500.00

ՏէրեւՏիկ. ԱպգարեւՄիմի

Արզումանեան

3,000.00

ՏէրեւՏիկ. ՀմայակեւՄարգրիտ

Արզումանեան

1,000.00

ՏէրեւՏիկ. ՕհաննէսեւԿարին

Աւետիսեան

500.00

ՏէրեւՏիկ. ՎարդանեւՆայիրի

Բաբախեան

250.00

ԳերաշնորհՍուրէնԱրք.

Գաթարոյեան

1,000.00

ԿարօեւՍարօ-Սամուէլ

Գալուսեան

50.00

ՏէրեւՏիկ. ՎահագնեւՏանիա

Գարագաշեան

600.00

Տիկ. Լուսածին

Գարամանուկեան

100.00

ՏիարԱրա

Գույումճեան

40.00

ՏէրեւՏիկ. ԳալուստեւՍէզա

Գրիգորեան

1,500.00

ՏիարՌաֆֆի

Դալադինեան

150.00

ՏիարՆապիլ

Դարշա

100.00

ՏիարՎրէժ

Եապուճեան

100.00

ՏիարԷտմոն

Զարուքեան

250.00

ՏէրեւՏիկ. Յարութ

Զօպօեան

2,000.00

Տիար Մաթլաս

Զօպօեան

100.00

Տոքթ. Վաղարշ

Էհրամճեան

1,000.00

ՏիարԱրա

Էքմէքճեան

410.00

ՏիարԱրդօ

Էքմէքճեան

50.00

ՏէրեւՏիկ. ԿէրիեւՌիթա

Էքմէքճեան

100.00

ՏէրեւՏիկ. ՍարգիսեւՎարդուհի

Թաշճեան

500.00

ՏէրեւՏիկ. ՎարուժեւԱզնիւ

Թէրզեան

1,000.00

ՏիարՀովիկ

Թիւքէնքճեան

100.00

ՏէրեւՏիկ. Կարապետ

Թոպի

2,500.00

ՏէրեւՏիկ. Շանթ

Թոպի

2,500.00

ՏէրեւՏիկ. ԳէորգեւՄարօ

Թորամանեան

1,500.00

Ս. ԱստուածածինԵկեղեցոյԴպրացԴաս

Թորոնթոյ

1,000.00

ՏէրեւՏիկ. Շանթ

Իմամէճեան

1,700.00

Տէր Արմէն ԱւաքՔհնյ. եւԵրեցկին Շաքէ

Իշխանեան

500.00

ՏիարԶաւէն

Իսկէնտերեան

100.00

Տիար Կարապետ

Իսկէնտերեան

200.00

Տիկ. Զէփիւր

Լախոյեան

300.00

ՏիարՏանիէլ

Լոլ

200.00

ՏիարՆազարէթ

Խաչիկեան

1,000.00

Տիար Յակոբ

Խաչկէչեան

200.00

Տիկ. Սալբի

Ծարուկեան

300.00

ՏէրեւՏիկ. ՃորճեւՎէրժին

Կարապետեան

2,000.00

ՏիարԺաք

Կարապետեան

2,000.00

Տիկ. Շաքէ

Կէոնճեան

500.00

ՏէրեւՏիկ. ՎազգէնեւՐայյա

Կիրակոսեան

500.00

ՏիկԼուսինԻսհաք

Կիւլիւմեան

500.00

ՏէրեւՏիկ.ԱնդրանիկեւԱզօ

Հալաճեան

3,000.00

ՏիարՊէտրոս

Հայրապետեան

200.00

ՏէրեւՏիկ. ԺաքեւՄատլէն

Հանէշեան

100.00

ՏէրեւՏիկ. ՅակոբեւԱզգանոյշ

Հատիտեան

200.00

ՏիարՔամիլ

Հատտատ

25.00

Տիկ. Մարի

Հացագործեան

1,000.00

Տիկ. Ճիւլի

Հինտօյեան

405.00

ՀՅԴ«ԼեւոնՇանթ»մասնաճիւղ

 

300.00

Տիար Հովհաննէս

Մուրատեան

500.00

ՏիկՀուրի

Անտոնեան

300.00

ՀՕՄՇրջանայինՎարչութիւն

 

5,000.00

ՏիարՎարդան

Ճաքալեան

100.00

ՏէրեւՏիկ. ԳրիգորեւՄարի

Ճէպէքեան

200.00

ՏէրեւՏիկ. ՌաֆֆիեւՄարալ

Ճինպաշեան

300.00

Տիկ. Սեդա

Ճինպաշեան

2,000.00

ՏէրեւՏիկ. ՂազարոսեւԷլիզ

Մաթեան

30.00

ՏէրեւՏիկ. ՓօլեւՆայիրի

Մալախանեան

2,000.00

ՏէրեւՏիկ. ՅակոբեւՏիրուհի

Մանճիկեան

200.00

Տիկ. Մարալ

Մանուկեան

110.00

ՏիկՄանուշակ

Մանուկեան-Սարիպոյաճեան

200.00

ՏիարԿարապետ

Մարգարեան

100.00

ՏիարՅակոբ

Մարշեան

100.00

ՏիկԷնտրա

Մարտիրոսեան

20.00

Տիկ. Սիլվի

Մէրճանեան

20.00

ՏէրեւՏիկ. Յակոբ

Մինասեան

250.00

ՏէրեւՏիկ. ԳէորգեւԷտտի

Յակոբեան

20,000.00

ՏէրեւՏիկ. ՎիգէնեւԱնահիտ

Յովսէփեան

1,000.00

Տիկ. Դալիա

Նահապետեան

100.00

ՏէրեւՏիկ. ԵրուանդեւՆայիրի

Շահինեան

200.00

ՏէրեւՏիկ. ՎարդգէսեւԻզապէլ

Շամլեան

1,000.00

Տիկ. Սիրան

Շէհիրեան

900.00

Տիկ. Ռօզ

Շիրինեան

500.00

ՏէրեւՏիկ. ՆազարեւԼիլիթ

Չալէքեան

20,000.00

ՄարիաեւԳէորգ

Չաղացպանեան

240.00

ՏէրեւՏիկՌաֆֆիեւՄարալ

Չաքեան

20,000.00

ՏէրեւՏիկ.ԿարապետեւՄարի

Չըրչեան

125.00

ՏիարՍարգիս

Չինչինեան

1,000.00

ՏէրեւՏիկ. Հրակ

Չինչինեան

1,100.00

Տիկ. Ռիթա

Պաղտասարեան

50.00

ՏիարՅարութ

Պաղտատ

200.00

ՏիարՃորճ

Պաղտատեան

200.00

ՏէրեւՏիկ. ԹորոսեւԱնի

Պապիկեան

250.00

Տոքթ. եւՏիկ. Ժիրայր

Պասմաճեան

1,000.00

Տիկ. Լուիզա

Պարտաքճեան

200.00

Տիկ. Մարալ

Պզտիկեան

2,000.00

ՏիարԱրմէն

Պէտրոսեան

20.00

Տիկ. Լուսիա

Պէտրոսեան

50.00

ՏէրեւՏիկ. Մեսրոպ

Պէրէճիքեան

100.00

Տիկ. Շաքէ

Պէրպէրեան

1,600.00

Տիկ. Մարի

Պոյաճեան

500.00

ՏէրեւՏիկ. ՅարութեւՍեդա

Պոյաճեան

2,000.00

ՏէրեւՏիկ. ՀամազասպեւԱնահիտ

Պոյաճեան

100.00

ՏէրեւՏիկ. ԱւետիսեւԱնի

Պոյաճեան

500.00

Օրդ. Արազ

Պոյաճեան

200.00

ՏիարԳէորգ

Պոյաճեան

300.00

ՏէրեւՏիկ. ՅարութեւՍիւզի

Պոյամեան

1,000.00

ՏէրեւՏիկ. ՅակոբեւԱննա

Պուլկարեան

350.00

ՏիարՎազգէն

Պուշիրօղը

200.00

ՏէրեւՏիկ. ՎազգէնեւՄարիա

Պուրճեան

200.00

ՏիարՅարութիւն

Սաղրեան

1,000.00

ՏիարՃորճ

Սաուայա

100.00

ՏիարԱրա

Սասունեան

100.00

Տիար Սեւակ

Չուքաքլեան

1,000.00

Տիկ. Անժէլ

Սիւլիւքճեան

100.00

Տիկ. Բադրիսիա

Սիւլիւքճեան

100.00

Տիկ. Լինա

Սուլթանեան

250.00

ՏէրեւՏիկ. ՏիգրանեւԼիզա

Վահրատեան

Առաջնորդագահ

Տոքթ. Կարօ

Վարդազարմեան

2,200.00

ՏիկեւՏիկ. ՄկրտիչեւԶուարթ

Վարվարեան

1,000.00

ՏիկԱրմէնուհի

Տէմիճեան

250.00

ՏիարԳրիգոր

Տէմիրճեան

100.00

ՏէրեւՏիկ. ԼեւոնեւԱրշալոյս

ՏէրԱդամեան

500.00

ՏիարՌաֆֆի

ՏէրԱդամեան

500.00

ՏէրեւՏիկ. ՅովհաննէսեւԺաքլին

ՏէրԵղեայեան

3,000.00

ՏիարՀովիկ

ՏէրՆիկողոսեան

500.00

Տիկ. Աստղիկ

Տիրասի

100.00

ՏիարՌուբէն

Տօնիկեան

1,200.00

ՏէրեւՏիկ. ԿարօեւԱնի

Տօնօեան

2,000.00

ՏէրեւՏիկ. ԱրաեւԼուսին

Փալանճեան

250.00

Տիկ. Վիքթորիա

Փափազեան

300.00

ՏիարՇանթ

Քասարճեան

250.00

Օրդ. Մոնա

Քասսիս

20.00

ՏիարՎրէժ

Քէօշքէրեան

4,000.00

ՏէրեւՏիկ. ՎիգէնեւԴանիա

Քէօսէեան

100.00

Տիկ. Արփի

Քիւբէլեան

100.00

Տիկ. Ռիւբինա

Քիւփէլեան

20.00

Տիկ. Հերմինէ

ՔիւփէլեանՈսկերիչեան

300.00

ՏիարՅակոբ

Քոճաւաքեան

300.00

Տիկ. Արմէնուհի

Քօլօլեան

100.00

Տոքթ.Օհան

Թապաքեան

500.00

Տիկ. Ռիթա

Օհանեան

1,000.00

ՏիարՊէրճ

Ֆուրունճեան

100.00

Baskin Robbins հաստատութիւն

 

100.00

Chaussures Arizona Հաստատութիւն

 

1,000.00

G.I.T. Հաստատութիւն

 

500.00

Gonfloables Experts Հաստատութիւն

 

575.00

Radio d'auto MC Հաստատութիւն

 

1,000.00

Upland Software Հաստատութիւն

 

2,000.00

Wanes Հաստատութիւն

 

300.00

Ոմն

 

25.00

Ոմն

 

100.00

Ոմն

 

610.00

Ոմն

 

10,000.00

Նուիրատուներու Ցանկ - Թիւ 3-ի ընդհանուր գումար           $172,385.00

Նուիրատութիւներէ ցարդ գոյացած ընդհանուր գումար                $514,813.00       

Ծանօթ՝ - Ս. Գէորգ Հայց. Առաքելական նորակարուցելի Եկեղեցւոյ նուիրատուներուն ամբողջական ցանկը կարելի է տեսնել Եկեղեցւոյ համացանցին վրայ՝ www.sourpkevork.ca սեղմելով New Church եւ ապա Donor’s List բաժինները: Նոյն ցանկը նաեւ կարելի է կարդալ Եկեղեցւոյ ցուցափեղկին մէջ:  Յաւելեալ մանրամասնութիւններու համար կրնաք հեռաձայնել Ս. Գէորգ Հայց. Առաքելական Եկեղեցւոյ դիւանատուն՝ 450-688-6795: