- Hagop Deuchoghlian

- Nechan Agopian

- Ohannes Deuchoghlian

- Sossie Kelendjian

- Haroutioun Manoukian

- Lena Bastajian

 

Բանկալի Յանձնախումբ

Ս. Գէորգ Եկեղեցւոյ Բանկալի Յանձնախումբը հիմնուած է 1994-ին եւ մինչեւ օրս աշխոյժօրէն կը գործէ:

- Կը մասնակցին եկեղեցական բոլոր արարողութիւններուն:

- Կը կատարեն Մոմի սեղանի հսկում եւ Պնակի հաւաք, ինչպէս նաեւ՝ Հոգեհանգիստի նուիրատուութեան արձանագրութիւն եւ գանձում:

- Կը հսկեն Եկեղեցւոյ ֆիզիքական կազմածներու իրավիճակին եւ ըստ կարիքի կը կատարեն նորոգութիւն (աթոռ, նստարան, մոմ, այլ):

- Կը հսկեն Եկեղեցիէն ներս պատշաճութեան եւ խճողումի պարագային՝ տեղերու դասաւորման: