Ազգային Երեսփոխաններու անուանացանկ:

 

  - Բժ. Կարպիս Հարպոյեան

  - Յակոբ Լախոյեան

  - Շուշան Աճէմեան

  - Հերմինէ Մանուկեան

  - Յակոբ Արեւեան

  - Վարդիվառ Փանոսեան

  - Պօղոս Կիւլեան

  - Ծովիկ Թերզեան

  - Զաւէն Չոգագլեան