Christian Educational Committee

Our Lord Jesus Christ in order to realize the salvation of men was crucified. This divine act should tell us what the human life is worth of. We believe that the principles of justice, labor, faithfulness and friendship are spread in mankind through religion. If you agree with the significance of religious education come and join us.

Քրիստոնէական Դաստիարակութիւն

Քրիստոնէական Դաստիարակութիւնը Հայ եկեղեցւոյ առաքելութեան ամէնէն կարեւոր ճիւղերէն մէկն է:

Հայ Եկեղեցին եւ ի մասնաւորի Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը, միշտ նեցուկ կանգնած եւ յատուկ կարեւորութիւն տուած է Քրիստոնէական Դաստիարակութեան: Աստուածաշունչը, Քրիստոնէական Դաստիարակութեան խորհուրդներու դաստիարակչական գործին մէջ կեդրոնական տեղը կը գրաւէ: Աստուածաշունչի կողքին, Առաքելական աւանդութիւնը, բարոյական արժէքները, մեր հայրերէն մեզի հասած հոգեւոր ժաօանգութիւնները նաեւ դաստիարակչական ժրագիրին մաս կը կազմեն:

Քրիստոնէական Դաստիարակութեան Խորհուրդը իր գործունէութեամբ, մեր ժողովուրդի զաւակներու բոլոր տարիքներուն ուղղութիւն կու տայ, աւելի մօտէն կը ծանօթացնէ մեր Եկեղեցւոյ պատմութեան, դաւանաքին, աւանդութիւններուն, սուրբերուն ու տօներուն՝ թէ՝ հայազգի եւ թէ ալ համաքրիստոնէական: Կը համադրէ Աստուածաշունչի սերտողութիւններ, բանախօսութիւններ, դասախօսութիւններ եւ հրատարակութիւններ:

Գանատայի Թեմի Քրիստոնէական Դաստիարակութեան Խորհուրդը համագործակցաբար Հայեցի Դաստիարակութեան Խորհուրդին, տակաւին, տարբեր տեսակի ծրագիրներ եւս կը մշակէ.-

- Իր պատրաստած ուղեցոյցին համաձայն, մօտէն կը հետեւի Կիրակնօրեայ Վարժարաններու կարիքներուն: Անոնց համար կը պատրաստուի համապարփակ ծրագիր, որ կ՛օժանդակէ տեսուչներու եւ ուսուցիչներու աշխատանքներուն: Կը հետապնդուի նաեւ՝ դասագիրքի եւ այլազան դասարանային աշխատանքային տետրակներու կազմութեան եւ ուսուցիչներու ուղեցոյցի պատրաստութեան ծրագիրներ:

- Երիտասարդական տարեկան Համագումարներ եւ հաւաքներ:

- Դպրաց Դասերու Համախմբում (Սեմինար):

- Ուսուցչական Միօրեայ Սեմինար:

- Մանուկներու Փառատօն:

- Մանկապատանեկան արուեստի մրցանք:

- Գարնանային ճամբար:

Այս աշխատանքները կը կատարուին որպէսզի մասնակիցները հայկական միջավայրի մէջ ստանան քրիստոնէական եւ հայեցի դաստիարակութիւն: